BA Juridisch Advies aanwezig op Startersdagen.com

Ondernemers
Startersdag voor ondernemers in Leiden e.o.

Alles over het starten van een onderneming. Gratis startersdag voor (pre)starters en jonge ondernemers Op dinsdag 17 mei organiseert Startersdagen.com in samenwerking met Economie 071 een gratis Startersdag in het ID College te Leidse regio. Deze bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud. Waarom een startersdag? 70% van de beginnende zelfstandigen en jonge bedrijven blijkt na 18 maanden alweer te zijn gestopt. Het gebrek aan een goede voorbereiding is daarvan meestal de oorzaak. Daarom biedt Startersdagen.com de kans op een goede voorbereiding door het organiseren van Startersdag. Het evenement bestaat uit een rijk avondprogramma dat wordt gevuld met een startersmarkt, seminars, workshops en een netwerkborrel. Verschillende thema’s komen aan de orde, zoals financieel advies, ondernemersplan, klantmanagement, (online) marketing en reclame, bedrijfsbegeleiding en rechtsvormen. Afwisselend programma De startersdag kent een intensief en informatierijk programma wat bestaat uit een optioneel broodjesbuffet (optioneel), officiële opening en plenaire kennisdeling, startersmarkt en doorlopende seminars en workshops. De startersmarkt bestaat uit meerdere landelijke en regionale kennispartners en deze worden afgewisseld met meerdere rondes van kennissessies in de vorm van presentaties, workshops en masterclasses. Afsluitend vindt er een aangeklede netwerkborrel plaats. Aanmelden De startersdag is op dinsdag 17 mei in het ID College te Leidse regio. Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur voor een optioneel broodjesbuffet. Het officiële programma start om 18.45 uur. Deelnemen aan de startersdag is geheel gratis. De kosten voor het broodjesbuffet bedragen €9,50 per persoon.

Aanmelden kan via www.startersdagen.com/leiden2017. Hier staat ook meer informatie over de avond, de standhouders, de seminars en sprekers tijdens het evenement.

Oplichting via Marktplaats

Marktplaats is een begrip geworden onder ons Nederlanders. Iedereen kent het en waarschijnlijk ook gebruik gemaakt van de diensten van Marktplaats. Het is de ideale plek om te handelen in tweedehands goederen. Ik maak ook wel eens gebruik van Marktplaats, maar meestal om oude spullen te verkopen. Het is makkelijker dan uren op een rommelmarkt te staan, maar is Marktplaats ook veilig? 

Oplichting

Het eerste dat in mij opkomt bij het schrijven van deze blog was dat je altijd pas na ontvangst moet betalen, maar aan de kant van de verkoper geldt precies het tegenovergestelde. Het beste is misschien nog dat je de spullen afhaalt bij de verkoper en persoonlijk betaalt, maar er zijn altijd situaties waarin dit niet opgaat. Zo kan het zijn dat jij in Drenthe woont en de verkoper in Limburg. Dan ga je niet even op en neer rijden en kies je ervoor om het product te laten verzenden. Door de opkomst van webshops en sites zoals Marktplaats is de kans tot oplichting veel groter geworden dan voorheen. De koopovereenkomst bestaat niet uit een directe levering en betaling. Hier zit vaak enige tijd tussen en dit brengt risico’s met zich mee. En niet alle risico’s zijn te kwalificeren als oplichting in de zin van art. 326 Sr. Daarvoor moet sprake zijn van het aannemen van een valse hoedanigheid of naam, hetzij listige kunstgrepen hetzij een samenweefsel van verdichtsels.

Vijf tips

Kopers en verkopers dienen zelf zoveel mogelijk de risico’s te beperken tegen oplichting via Marktplaats. Er bestaat het Webportaal van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting, zij bieden een functie waarmee burgers aan de hand van een bankrekening nummer kunnen controleren of zij te maken hebben met een betrouwbare handelspartner. Er zijn vijf tips die een bezoeker aan Marktplaats ter harte moet nemen en dat zijn:

  1. Laat je gezonde verstand spreken. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dit ook meestal zo.
  2. Bekijk hoe lang de verkoper actief is op Marktplaats. Controleer zijn advertenties en maak persoonlijk contact.
  3. Controleer de verkoper. Controleer zijn gegevens in goplichtingoogle. Kijk op fora zoals opgeletopinternet.nl. Check telefoonnummer en bankrekening nummer bij het meldpunt Internetoplichting.
  4. Betaal het product via Paypal en je aankopen zijn in veel gevallen onbeperkt beschermd.
  5. Wees alert bij kopers en verkopers uit het buitenland en gebruik geen (anonieme) betaalmethoden als Western Union.
U bent opgelicht

Eenmaal opgelicht dan biedt Marktplaats niet veel hulp aan. Het enige waar zij mee komen is om aangifte te doen tegen de oplichters. Na oplichting sta je er in principe alleen voor. De wet biedt bescherming achteraf. De persoon die is opgelicht kan er voor kiezen om de strafrechtelijke of civiele weg te bewandelen. Er kan een civiele procedure gestart worden tegen de oplichter, maar juridische bijstand wordt pas verleend bij een bedrag vanaf 500 euro. Dus alleen als het bedrag hoger is dan 500 euro heb jij recht op juridische bijstand. Het beste is om aangifte te doen en hopen dat het OM tot vervolging overgaat. En hierbij een schadeclaim instellen tegen de oplichter. Elke schadeclaim staat of valt bij de aanwezige informatie die je hebt. Het is zeer belangrijk dat je zoveel mogelijk gegevens hebt van de oplichter. De pakkans wordt hierdoor groter waardoor jij sneller je geld terug hebt.

Kortom wil jij iets via Marktplaats kopen hanteer dan de vijf tips die ik je gegeven heb en bescherm jezelf goed. Het voorkomt namelijk een hoop gezeur als je daadwerkelijk opgelicht wordt. Mocht jij na het lezen van deze blog zelf ook nog tips hebben voor bescherming tegen oplichting via Marktplaats, laat dit dan weten in een reactie op de site, facebook of Linkedin.

 

Ondernemen is een droom met veel verantwoordelijkheden.

Iedereen heeft wel de droom om een eigen bedrijf op te richten, maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? We hebben vaak een geromantiseerd beeld van het runnen van een eigen bedrijf. Wie wil nou niet een goedlopende kledingwinkel? Of een succesvolle webshop met sieraden? Maar bij het oprichten en onderhouden van een goedlopend bedrijf komt helaas meer kijken dan alleen een goed product ontwikkelen. Naast de administratieve werkzaamheden levert het ook een hoop juridische werkzaamheden op. In deze bijdrage richt ik mij op een aantal speerpunten waar ondernemers aan moeten denken bij het opstarten van een eigen bedrijf.

De wettelijke bedenktijd

Bij verkoop van producten of diensten buiten de verkoopruimte of verkoop op afstand  (denk hierbij aan internet verkoop) moet je de consument wijzen op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Een voorbeeld is een verkoop van een broek via wehkamp.nl, maar wanneer  je de broek thuis past blijkt de maat niet goed te zijn. Je hebt dan 14 dagen vanaf de ontvangst om de broek te retourneren.

Verstrek consument informatie

Wanneer de consument een product via internet heeft gekocht en gebruik maakt van zijn wettelijke bedenktijd, is het belangrijk dat je hem informatie verstrekt over de retournering en terugbetaling. Zo hebben de consumenten het recht om binnen 14 dagen na annulering, het aankoopbedrag teruggestort op hun rekening te krijgen.

Volledige prijsvermelding

Bedrijven zijn verplicht om de volledige prijs van hun product of dienst te vermelden. Dit houdt in dat de prijs inclusief BTW, verzendkosten, mogelijke inschrijf- en administratiekosten etc. vermeld zijn.

Misleiden consument

Je mag als bedrijf niet de consument misleiden. Bedrijven moeten hun informatie ondubbelzinnig, duidelijk en volledig verstrekken. Hierbij moet je denken aan informatie over het product, de wijze van levering en de klachtafhandeling. In ons Burgerlijk Wetboek is een zwarte lijst opgenomen die handelspraktijken bevat die altijd misleidend zijn en dus verboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Misleidende reclame maken.price-tag-374404_640
  • Reclame maken van producten, die niet beschikbaar zijn. De zogenaamde ‘lokkertjes’.
  • Ten onrechte vermelden een keurmerk te voeren of een gedragscode na te leven.
  • Prijzen noemen en niet alle bijkomende kosten vermelden.

De wet op de oneerlijke handelspraktijken (wet OHP) wordt ruim geïnterpreteerd. In het arrest Nemzeti vs.UPC werd geoordeeld dat onjuiste informatie verstrekken aan een consument over de looptijd van zijn abonnement bij UPC als een oneerlijke handelspraktijk wordt beschouwd. De regel die uit dit arrest volgt is dat onjuiste informatie verstrekken aan 1 consument al aangemerkt kan worden als misleidende handelspraktijk. ACM kan op grond van de wet OHP boetes opleggen tot een hoogte van 450 000 euro, dus zorg als bedrijf ervoor dat de wet OHP wordt nageleefd.

De algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden blijven voor problemen zorgen. Veel ondernemers volstaan ermee om op het briefpapier te verwijzen naar hun algemene voorwaarden. Deze zijn dan gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of de Rechtbank. Echter geldt al enige tijd dat de ondernemer aan de consument vóór de contractsluiting de algemene voorwaarden ter hand moet hebben gesteld. Alleen dan heeft de ondernemer de consument een redelijke mogelijkheid tot kennisneming van de algemene voorwaarden geboden. De ondernemer die zaken doet via het internet moet er zorg voor dragen dat hij zijn algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking stelt. Dit lijkt een simpel kunstje, maar nog erg veel ondernemers maken fouten op dit gebied.

Ben jij ondernemer en wil je graag nader geïnformeerd worden over de onderwerpen die in de bovenstaande blog de revue zijn gepasseerd, neem dan contact op met BAJA. Ik sta u graag te woord.

Auteur: Romy Biesot

 

Wanneer moet u bemiddelingskosten betalen?

Wanneer moet u bemiddelingskosten betalen?

ECLI:NL:HR:2015:3099

ECLI:RBAMS:2016:5652

 

Vele huurders hebben te maken gehad met het fenomeen bemiddelingskosten, maar wanneer is een huurder eigenlijk verplicht om deze kosten te betalen?

De bemiddelingskosten zijn aanzienlijk hoog en als huurder betaal je deze liever niet dan wel. De Hoge Raad heeft in 2015 een arrest gewezen waarin de bemiddelingskosten centraal stond.

Duinizgt

De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:3099) zegt dat van bemiddeling in beginsel sprake is als iemand in opdracht of met goedvinden van verhuurder, een door deze te verhuren woning op zijn website plaatst. Daarin ligt immers in beginsel een opdracht besloten om een huurovereenkomst totstand te brengen tussen die verhuurder en een derde. De werkwijze van de online bemiddelaar Duinzigt komt erop neer dat zij aspirant- huurder en verhuurder zodanig van elkaar afschermt dat het voor beide onmogelijk is om met elkaar in onderhandeling te treden omtrent de huurovereenkomst zonder tussenkomst van Duinzigt. De huurder wordt daardoor door Duinzigt in een positie gebracht dat hij geen andere mogelijkheid ziet dan de bemiddeling van Duinzigt te accepteren bij de totstandkoming van de beoogde huurovereenkomst, en derhalve daarmee de algemene voorwaarden van Duinzigt te accepteren met daarin vervat het courtagebeding. Op eenzelfde wijze komt ook tussen de verhuurder en Duinzigt een bemiddelingsovereenkomst totstand.

Op de bemiddelingsovereenkomst tussen Duinzigt en aspirant huurder is ingevolge art. 7:427 BW jo. 7:417 lid 4 BW overeenkomstig van toepassing. Laatstgenoemde bepaling houdt in dat als iemand opdracht als lasthebber (i.c. Duinzigt) van twee lastgevers (i.c. huurder en verhuurder) die met elkaar een overeenkomst van huur en verhuur van een onroerende zaak, of een gedeelte daarvan, en één van de lastgevers is consument, de lasthebber geen recht op loon heeft jegens de huurder. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken ten nadele van de huurder. Dit is een dwingendrechtelijke bepaling. Hetzelfde geldt dus voor de bemiddelingsovereenkomst. Duinzigt heeft ten onrechte bemiddelingskosten gevorderd van huurder en werd veroordeeld tot terugbetaling van de bemiddelingskosten.

Housingnet

Het is niet vanzelfsprekend dat huurders naar aanleiding van bovenstaande uitspraak van de Hoge Raad hun bemiddelingskosten kunnen terugvorderen. Dit ondervond een woningzoekende die via Housingnet een woning heeft gehuurd. De woningzoekende legt contact met een online bemiddelingsbureau. Hij accepteerde een huis dat niet online had gestaan en moest daarvoor bemiddelingskosten betalen. De Rechtbank Amsterdam (ECLI:RBAMS:2016:5652) oordeelde dat dit terecht was.

De woningzoekende heeft aan Housingnet gevraagd om een woning te bezichtigen die op hun website te huur staat aangeboden. De bezichtiging zou plaatsvinden op 21 november 2014. Echter, bleek de woning toch niet voor verhuur beschikbaar te zijn. Housingnet mailt aan woningzoekende ‘kleine wijziging we spreken af op (adres 2). Dat is een straat ernaast.’ Deze woonruimte stond niet op de website van Housingnet. De bezichtiging was succesvol en de woningzoekende wil de woonruimte aan (adres 2) huren. Hij ondertekent een opdracht tot dienstverlening met daarin vervat de door Housingnet verrichte werkzaamheden. Dit komt erop neer dat Housingnet bemiddelingswerkzaamheden verricht bij het totstand brengen van de huurovereenkomst voor woningzoekende met betrekking tot de woning aan (adres 2). Als ‘aanhuurkosten’ wordt in de opdracht tot dienstverlening vermeld 1266,50 euro te weten één bruto maandhuur excl. btw. Er is na verdere bemoeienissen van Housingnet een huurovereenkomst totstand gekomen tussen woningzoekende en verhuurder.

Woningzoekende wil de aanhuurkosten terugvorderen. Hij stelt dat hij uitsluitende heeft gereageerd op woningen die te huur staan op de website van Housingnet. En dat er geen opdracht tot dienstverlening totstand is gekomen. Volgens Housingnet is er wel degelijk een opdracht tot dienstverlening totstand gekomen. Deze opdracht houdt het bemiddelen bij het totstand brengen van de huurovereenkomst in en niet het zoeken van een woning. In dit geval is van belang of er ook een bemiddelingsovereenkomst is tussen Housingnet en verhuurder, omdat op grond van art. 7:417 lid 4 BW niet kan worden afgesproken dat huurder courtage moet betalen aan bemiddelaar wanneer er ook een bemiddelingsovereenkomst is tussen verhuurder en bemiddelaar.

Housingnet heeft geen bemiddelingsovereenkomst gesloten met verhuurder. Hij onderbouwd zijn standpunt met een schriftelijke verklaring van de verhuurder. Housingnet wordt door de rechter in het gelijkgesteld, omdat de huurder niets naar voren heeft gebracht ter weerlegging van de weergegeven feitelijke betwisting van Housingnet.

Vergelijking Duinzigt-Housingnet

Het verschil tussen beide uitspraken zit hem in het feit dat tussen Housingnet en verhuurder geen bemiddelingsovereenkomst totstand was gekomen en tussen Duinzigt en verhuurder wel.

Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat uit een vermelding van een te huur staande woning op de website van een bemiddelaar in beginsel afgeleid dient te worden dat een bemiddelingsovereenkomst tussen die bemiddelaar en de verhuurder van die woning is gesloten. Een bemiddelingsovereenkomst blijkt dus niet alleen uit een schriftelijke verklaring, maar ook uit de onmogelijkheid voor huurder en verhuurder om met elkaar in contact te komen. Wilt u weten of u ten onrechte bemiddelingskosten heeft betaald, aarzel niet en neem contact op met BA juridisch advies.