Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met BAJA zijn de algemene voorwaarden van toepassing.