Arbeidsrecht

Binnen het arbeidsrecht behandelt BAJA de volgende onderwerpen:

  • werk en ontslag
  • salaris verhalen
  • vaststellingsovereenkomst
  • beoordelen arbeidsovereenkomst

Ontslag, wat moet ik nu doen?

In de meeste gevallen krijgt u een bemiddelingsovereenkomst voorgeschoteld. Moet u deze ondertekenen? Nee, ga eerst na wat uw rechten zijn. Uw werkgever kan al een ontslagprocedure zijn gestart bij het UWV. En wat zijn hier de gevolgen van? Met uw vragen kunt u bij mij terecht. En ik sta u bij in dit moeilijke proces.

Bij de onderhandelingen met de werkgever staan uw belangen voorop. Ik streef er naar om voor u een zo hoog mogelijke vergoeding te krijgen. Meestal krijgt u zonder bemiddeling alleen een transitievergoeding mee. Ik zal ook uw andere belangen veilig stellen, zoals het recht op WW.

Verhalen achterstallig salarisarbeidsrecht

Uw werkgever is verplicht om uw salaris uit te betalen. Echter, komt het regelmatig voor dat een werkgever deze verplichting niet nakomt.

BAJA helpt u met het verhalen van achterstallig salaris. Daarnaast vorderen we een wettelijke boete van maximaal 50% van het achterstallige salaris plus de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente. Hierdoor worden de kosten voor u minimaal.

Het kan soms voorkomen dat het beter is om faillissement van de werkgever aan te vragen. In dat geval zal een gedeelte van het achterstallige salaris betaald worden door het UWV.

Samen beoordelen we wat in uw situatie de beste keuze is.