Consumentenrecht

Consumentenrecht

Het consumentenrecht is voor zowel particulieren als ondernemers belangrijk. Voor ondernemers die hun bedrijf inrichten voor consumenten is het van belang dat zij op de hoogte zijn van de verschillende wet- en regelgeving op het gebied van het consumentenrecht. Een consument kan zich op diverse richtlijnen beroepen wanneer zij zich benadeeld voelt door de wederpartij. Er bestaat een richtlijnen voor oneerlijke bedingen. Wanneer een bedrijf zijn algemene voorwaarden niet op orde heeft en deze nietige bedingen bevat kan een consument zich hierop beroepen en wordt de koopovereenkomst als vernietigd beschouwd. In Nederland hanteren wij de zwarte en grijze lijst. Wanneer een beding hierop voorkomt, is deze nietig en kan de verkoper zich niet langer hierop beroepen. Wees daarom als ondernemer zorgvuldig met uw algemene voorwaarden.

Er zijn niet alleen richtlijnen voor de algemene voorwaarden, maar ook voor de consumentenkoop en de wettelijke bedenktijd. Dit zijn zaken die een ondernemer goed moet regelen, anders gaat het hem veel geld kosten. BA juridisch advies kan u hierbij helpen. Ik controleer en stel algemene voorwaarden op voor ondernemers. En niet alleen de algemene voorwaarden neem ik onder handen ook uw overeenkomsten. Wilt u goed beschermt zijn wanneer u zaken doet met consumenten, neem contact op met BA juridisch advies.

Bent u consument en heeft u een conflict met een bedrijf over een koop of dienst, neem dan snel contact op met BA juridisch advies. U heeft als consument veel rechten en het zou zonde zijn als u zich zou laten weg jagen door een slimme verkoper. consumentenrecht