Ondernemen is een droom met veel verantwoordelijkheden.

Iedereen heeft wel de droom om een eigen bedrijf op te richten, maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? We hebben vaak een geromantiseerd beeld van het runnen van een eigen bedrijf. Wie wil nou niet een goedlopende kledingwinkel? Of een succesvolle webshop met sieraden? Maar bij het oprichten en onderhouden van een goedlopend bedrijf komt helaas meer kijken dan alleen een goed product ontwikkelen. Naast de administratieve werkzaamheden levert het ook een hoop juridische werkzaamheden op. In deze bijdrage richt ik mij op een aantal speerpunten waar ondernemers aan moeten denken bij het opstarten van een eigen bedrijf.

De wettelijke bedenktijd

Bij verkoop van producten of diensten buiten de verkoopruimte of verkoop op afstand  (denk hierbij aan internet verkoop) moet je de consument wijzen op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Een voorbeeld is een verkoop van een broek via wehkamp.nl, maar wanneer  je de broek thuis past blijkt de maat niet goed te zijn. Je hebt dan 14 dagen vanaf de ontvangst om de broek te retourneren.

Verstrek consument informatie

Wanneer de consument een product via internet heeft gekocht en gebruik maakt van zijn wettelijke bedenktijd, is het belangrijk dat je hem informatie verstrekt over de retournering en terugbetaling. Zo hebben de consumenten het recht om binnen 14 dagen na annulering, het aankoopbedrag teruggestort op hun rekening te krijgen.

Volledige prijsvermelding

Bedrijven zijn verplicht om de volledige prijs van hun product of dienst te vermelden. Dit houdt in dat de prijs inclusief BTW, verzendkosten, mogelijke inschrijf- en administratiekosten etc. vermeld zijn.

Misleiden consument

Je mag als bedrijf niet de consument misleiden. Bedrijven moeten hun informatie ondubbelzinnig, duidelijk en volledig verstrekken. Hierbij moet je denken aan informatie over het product, de wijze van levering en de klachtafhandeling. In ons Burgerlijk Wetboek is een zwarte lijst opgenomen die handelspraktijken bevat die altijd misleidend zijn en dus verboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Misleidende reclame maken.price-tag-374404_640
  • Reclame maken van producten, die niet beschikbaar zijn. De zogenaamde ‘lokkertjes’.
  • Ten onrechte vermelden een keurmerk te voeren of een gedragscode na te leven.
  • Prijzen noemen en niet alle bijkomende kosten vermelden.

De wet op de oneerlijke handelspraktijken (wet OHP) wordt ruim geïnterpreteerd. In het arrest Nemzeti vs.UPC werd geoordeeld dat onjuiste informatie verstrekken aan een consument over de looptijd van zijn abonnement bij UPC als een oneerlijke handelspraktijk wordt beschouwd. De regel die uit dit arrest volgt is dat onjuiste informatie verstrekken aan 1 consument al aangemerkt kan worden als misleidende handelspraktijk. ACM kan op grond van de wet OHP boetes opleggen tot een hoogte van 450 000 euro, dus zorg als bedrijf ervoor dat de wet OHP wordt nageleefd.

De algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden blijven voor problemen zorgen. Veel ondernemers volstaan ermee om op het briefpapier te verwijzen naar hun algemene voorwaarden. Deze zijn dan gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of de Rechtbank. Echter geldt al enige tijd dat de ondernemer aan de consument vóór de contractsluiting de algemene voorwaarden ter hand moet hebben gesteld. Alleen dan heeft de ondernemer de consument een redelijke mogelijkheid tot kennisneming van de algemene voorwaarden geboden. De ondernemer die zaken doet via het internet moet er zorg voor dragen dat hij zijn algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking stelt. Dit lijkt een simpel kunstje, maar nog erg veel ondernemers maken fouten op dit gebied.

Ben jij ondernemer en wil je graag nader geïnformeerd worden over de onderwerpen die in de bovenstaande blog de revue zijn gepasseerd, neem dan contact op met BAJA. Ik sta u graag te woord.

Auteur: Romy Biesot